شهریور ۱۵، ۱۳۸۹

مسئله فلسطین مسئله کیست؟

"فردی که در انتخابات تقلب کرده و قدرت را دزدیده و نماینده مردم ایران نیست و آنها را سرکوب می کند، نمی تواند در باره فلسطین و رئیس جمهور فلسطین سخن بگوید."
این جملات را سخنگوی تشکیلات خودگران فلسطین گفته است در واکنش به صحبت‌های رئیس دولت ایران در روز قدس. این جملات را سخنگوی تشکیلاتی قانونی گفته است که رأی مردم فلسطین را پشتوانه خود دارد و اگر سیاستمداران دنیا بخواهند در مورد فلسطین با کسی صحبت کنند، این تشکیلات مخاطبشان خواهد بود. تشکیلاتی که رسمیت دارد و پرچم فلسطین را همچنان در اهتزار نگه داشته است.
از جنگ در فلسطین دو گروه سود می‌برند، اول صهیونیستهای افراطی که ابایی از کشتن و غارتگری و تجاوز ندارند و دوم آنهایی که فلسطین و مردمش ابزاری هستند برای کسب مشروعیت در جهان اسلام و پرت کردن حواس جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر از آنچه در ایران می‌گذرد.
مسئله فلسطین پیش از همه مسئله خود مردم این کشور است، آنها هستند که زیر گلوله و تهدید و اختناقند و روزهای آبی بر فراز سرزمینشان را انتظار می‌کشند، بگذاریم خودشان برای سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند، دوران گلوله باید به سر بیاید. شاخه‌های زیتون، صلح را منتظرند.

۲ نظر:

پیر فرزانه گفت...

شاید اینکه می گویم نشانه بدجنسی ام باشد ، اما وقتی سخنان این سخنگوی محترم را شنیدم ته دلم قند آب شد. یکی پیدا شد که بگوید آخه به شما چه . مگر وکیل و وصی مائید.
جالب تر این است که تلاشهایشان برای کسب مشروعیت در جهان اسلام هم کم رنگتر شده و فعلا ترکیه با تدبیر درستش گوی سبقت را از اینان دزدیده است.

ناشناس گفت...

کسی میگوید که خود توسط همه فلسطینی‌ها مورد تایید نیست و فقط کشورهای غربی که سرکارش آورده‌اند قبولش دارند.

مسئله فلسطین فقط مسئله آن کشور نیست مسئله اسلام است و به مسلمانان مربوط میشود و این فقط نظر شخصی شماست

اگر چنین باشد پس مسئله انرژی هسته‌ای ما نیز مسئله ایران است چرا اینهمه بازی در میآورند؟؟

حمید موسوی