شهریور ۱۶، ۱۳۸۹

معافیت مالیاتی خبرنگاران

"روزنامه‌ها نوشتند خبرنگاران از پرداخت مالیات معاف شدند. من فکر نمی‌کنم این موضوع اتفاق جدیدی در کشور باشد، چون تا جایی که من یادم هست زندانی‌ها قبلاً هم مالیات نمی‌دادند. درست می‌گویم؟"

 - شهرام شهیدی
"شب نامه" – ضمیمه طنز و کارتون هفته نامه پیک سبز
دوره دوم – شماره 3 – نیمه شب جمعه 12 شهریور 89

۱ نظر:

سین دخت گفت...

مبلمان نو مبارک !!!
خیلی خوشکله