مهر ۰۹، ۱۳۸۹

زنده‌باد درخت

تهران - سعدآباد- 7 مهر 1389
...
ما می خواستیم از درختا کاغذ و قلم بسازیم
بنویسیم تا بمونیم پشت سایه جون نبازیم
آیینه ها اونجا نبودن تا ببینیم که چه زشتیم
رو درخت با نوک خنجر زنده با درخت نوشتیم

(یغما گلرویی)

هیچ نظری موجود نیست: