آبان ۱۳، ۱۳۸۹

سایه ات را بگو بیاید


سایه ات را بگو بیاید
بیاید کنار همین خورشیدِ همیشه رو بهِ غروب دراز بکشد

- علیرضا احمدی‌پناه

۱ نظر:

ناشناس گفت...

روزی شیخ از بازار گذر کردی ، گوسفند مذبوحی را دید در قصابی آویزان و مردمان هیچ یک توان و یارای خرید نداشت. شیخ فرمود : عمر این گوسفند بعد از مرگ درازتر است از عمرش قبل مرگ.
و مریدان مدهوش گشتند و نعره ها زدند!
نمیدونم چه ربطی داشت!!