آبان ۱۶، ۱۳۸۹

سبز‌ها همه مواردند

سبز مقدس، سبز محترم، سبز معترض، سبز منحرف. این چهار دسته‌ای است که حمید رسایی، نماینده حامی دولت،  سبزها را درون آن جای داده است. چهار دسته‌ای که اتفاقاً جای تأمل دارد.
سبز مقدس نداریم، سبزها از همین مقدس کردن ‌آدم‌های امروز حالشان به هم می‌خورد، تقدسی که نمی‌گذارد انتقاد کنی، اعتراض کنی و به جایش باید لقب بزرگ بگذاری پشت سر آدم‌های معمولی و حواست باشد که جا نیندازی این "عظمت" را که حکم، حبس طولانی بی‌ملاقاتی است.
سبزها محترمند. محترمند و نجابتشان است که باتوم و فحش و محبس را نصیبشان می‌کند، محترمند و احترامشان را شکسته‌اند آنهایی که رسم انسانیت، ادب، احترام و جوانمردی نمی‌دانند. خدا بزرگ است.
سبزها معترضند، به آنها که امانت نگهداشتند رایشان را، به آنها که یأس کاشتند به جای امید در دل‌ها. سبزها به سرخی خیابان‌های خرداد، به باتوم بر سر خواهر و برادر، به حبس، شکنجه، اعتراف اجباری، به کهریزک؛ سبزها به دروغ معترضند.
سبزها هم منحرف می‌شوند، مثل همه آدم‌ها، که خطا فقط از خدا بری است. سبز منحرف اما به تعریف رسایی و همفکرانش سبزی است که چون محترم است، اعتراض دارد و چون کسی را مقدس نمی‌شمارد، منحرف شده است. 
این سوال پنج گزینه‌ای است، سبزها همه مواردند.

۱ نظر:

سین دخت گفت...

ترجیح می دم منحرف و سبز باشم تا مثل خیلی ها ...