دی ۰۸، ۱۳۸۹

دهه هفتاد – 2

 
 برنامه امروز تلویزیون


شبکه اول
15:45: تلاوت قرآن / 16:خبر / 16:45:برنامه کودک / 18:15:مجله بهداشتی / 19:خبر / 19:45:بعد از خبر / 20:چارلی چاپلین / 20:30:اخلاق در خانواده / 21:خبر / 21:15: ویژه ولادت / 22:گزارش اقتصادی روز / 22:30:سریال خاله سارا

شبکه دوم
صبح – 9:آموزش دوره راهنمایی و دبیرستان/ 9:30:برنامه کودک
عصر – 16:برنامه کودک/ 16:45:آموزش زبان‌های خارجی / 17:45: در حریم خلوت یار / 18:اخبار انگلیسی/ 18:15: آموزش دوره راهنمایی و دبیرستان / 18:45: اخبار علمی / 19:گام‌های اراده / 19:45: ویژه ولادت / 20:15: دنیای شگفت‌انگیز حیوانات / 21: سریال رفتار با کودک / 21:45: چشم‌اندازی بر ادبیات معاصر / 22:30: اخبار

شبکه سوم
17:45: تلاوت قرآن/ 18:همگام با ورزش / 19: مستند ورزشی / 19:30: آموزش قرآن / 20:جنگ جوان / 20:45: جنگ ورزش / 22:30: سرود

همشهری – دوشنبه 27 دی 1372

هیچ نظری موجود نیست: