آذر ۱۶، ۱۳۸۹

کشور دوست و برادر

صبح است، تلویزیون را روشن می‌کنم، شبکه اول سیما دارد آگهی پخش می‌کند:‌

"از سوریه دیدن کنید"
وزارت گردشگری سوریه

از مقابل دکه روزنامه فروشی رد می‌شوم، آخرین شماره مجله گردشگری نگاره منتشر شده است. با محمدعلی اینانلو مصاحبه کرده‌اند:
"مگر گردشگر خارجی هم به ایران می‌آید ؟!"

خیابان شلوغ است، یک کانال بزرگ وسط خیابان کنده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: