دی ۱۴، ۱۳۸۹

سکوتم را نکن باور...
سکوتم را نکن باور
من آن پرهای بسته منتظر در کنج زندانم
که  آواز رهایی،  شعر هرروز است زیر لب
سکوتم را نکن باور 
...

هیچ نظری موجود نیست: